Sociálne projekty 2014

Slovenská katolícka misia (SKM) v Bruseli každoročne plní svoj záväzok, že zo všetkých finančných prostriedkov, ktoré dostane od vás na svoj bankový účet ako milodar alebo dar, vyčlení 10% na sociálne projekty na Slovensku, Čechách a Morave. Podporou misie tak automaticky pomáhate aj iným.

Tento rok bola na projekty sociálneho charakteru vyčlenená suma 1000 eúr. Farská rada jednohlasne odobrila návrh, aby sa touto sumou podporil Inštitút Krista Veľkňaza (IKV) v Žakovciach spravovaný vdp. Mariánom Kuffom. Náplňou inštitútu je pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Týmto zameraním sú naplnené štandardne definované kritéria SKM pre podporu sociálnych projektov.

Viac o projekte v Žakovciach možete nájsť na domovskej stránke IKV (www.ikv.sk), kde sú uvedené aj bankové údaje pre dodatočnú finančnú podporu Inštitútu.

Veríme, že aj vďaka našej podpore prinesie tento projekt veľa dobrého ovocia vo forme pomoci tým najnúdznejším.

V prípade, že chcete podporiť SKM a tým sa zároveň podieľať na charitatívnom rozmere SKM, môžete prispieť na náš účet jendorázovo alebo formou trvalého (mesačného) príkazu.

Tuto môžete nájsť zoznam podporených projektov v roku 2012 a 2013.

Ani Veronika nevyriešila Ježišov problém, no pomohla mu na jeho ceste…

 

Prečítajte si tiež...