Sociálne projekty 2013

Slovenská katolícka misia (SKM) v Bruseli každoročne plní svoj záväzok, že zo všetkých finančných prostriedkov, ktoré dostane od vás na svoj bankový účet ako milodar alebo dar, vyčlení 10% na sociálne projekty na Slovensku, Čechách a Morave. Podporou misie tak automaticky pomáhate aj iným.

Tento rok bola na projekty sociálneho charakteru rozdelená suma 1280 eur, z ktorej bolo podporenych nasledujúcich päť projektov:

  1. Pomôžme deťom radovať sa (Občianske združenie Maják nádeje)
  2. Alexis – poradňa pre ženy a dievčatá (Občianske združenie Fórum života)
  3. Integračný pobyt pre deti a dospelých so svalovou dystrofiou (Organizácia muskulárnych dystrofikov)
  4. Podpora služby Nízkoprahového denního centra SCHOD – pomoc potřebným (Charita Šternberk)
  5. Duchovná obnova pre Rómsku mládež Jarovnice alebo Výlet pre mladých Rómov (Občianske združenie Jarovnice)
Veríme, že aj vďaka našej podpore prinesú vyššie spomenuté projekty dobré ovocie vo forme pomoci tým najnúdznejším.
V prípade, že chcete podporiť SKM a tým sa zároveň podieľať na charitatívnom rozmere SKM, môžete prispieť na náš účet jendorázovo alebo formou trvalého (mesačného) príkazu.
Zoznam podporených projektov v roku 2012 môžete nájsť tu.Ani Veronika nevyriešila Ježišov problém, no pomohla mu na jeho ceste…

 

Prečítajte si tiež...