Sociálne projekty 2012

Slovenská katolícka misia v Bruseli každoročne plní svoj záväzok, že zo všetkých finančných prostriedkov, ktoré dostane od Vás na svoj bankový účet ako milodar alebo dar, vyčlení 10% na sociálne projekty na Slovensku a v Čechách. Podporou misie tak automaticky pomáhate aj iným. Detaily týkajúce sa bankového účtu, na ktorý môžete Vaše pravidelné alebo jednorázové príspevky zaslať nájdete v časti Kontakt.

V roku 2012 bolo výberovou komisiou Farskej rady prerozdelená čiastka 1160 eur pričom bolo podporených nasledujúcich 6 projektov:

  • Pomôžme deťom radovať sa (organizácia Maják nádeje)
  • Zakúpenie špeciálnej autosedačky (Dominik Brna)
  • Divadelný most (organizácia Domov sociálnych služieb Karola Matulaya)
  • Pomoc núdznym (organizácia Marta)
  • Poskytovanie odborného poradenstva (organizácia Fórum života)
  • Zakúpenie hygienických potrieb (organizácia Inštitút Krista Velkňaza)

Ďakujeme za Vašu podporu a Vaše charitatívne cítenie!

Lebo núdznych budete mať vždy medzi sebou

Prečítajte si tiež...