Slávnosť 1. sv. prijímania

V nedeľu 22. mája počas nedeľnej svätej omše o 09:30 pristúpi viacero detí z našej komunity po prvýkrát k svätému prijímaniu. Prídite ich podporiť svojou účasťou pri tejto dôležitej životnej udalosti.

Prečítajte si tiež...