Siedma veľkonočná nedeľa

Pridal • Zverejnené

3.6. – 9.6. 2019

PO

3.6.

 8:00

Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

UT

4.6.

19:00

Veľkonočná féria

ST

5.6.

8:00

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

ŠT

6.6.

19:00

Sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka

PI

7.6.

19:00

Veľkonočná féria

SO

8.6.

8:00

Veľkonočná féria

NE

9.6.

9:30

Slávnosť zoslania Ducha Svätého

Vo štvrtok sa pred svätou omšou modlíme modlitbu posvätného ruženca. Po svätej omši je eucharistická adorácia obetovaná za nové kňazské a rehoľné povolania.

Na prvý piatok mesiaca budeme mať eucharistickú adoráciu po svätej omši do 22:00. K svätej spovedi je možné pristúpiť vždy pred, alebo po svätej omši, alebo po osobnom dohodnutí.

V sobotu o 9:30 budem vysluhovať sviatosť zmierenia prvoprijímajúcim deťom, zároveň úctivo prosím, aby príbuzní využili možnosť svätej spovede vopred.

Na budúcu nedeľu v našom spoločenstve prvýkrát prijmú deti, ktoré sa pripravovali, sväté prijímanie. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto slávnosti. Zároveň budeme sláviť slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Kto sa zúčastní na verejnom speve hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Farniérs /21. – 23. júna 2019/ je príležitosťou k spoločnému stretnutie Slovákov z Belgicka a Luxemburska, k modlitbe za rodákov, kňazov, ktorí sú pochovaní na tamojšom cintoríne ako i príležitosťou k vytvoreniu a utuženiu vzájomných vzťahov v našom spoločenstve. Srdečne Vás pozývame, aby ste sa cez internetovú stránku rezervovane.sk prihlásili a zúčastnili sa tohto podujatia.

Piate medzinárodné sympózium o Teológii tela – ochrane a podpore ľudskej dôstojnosti v sekulárnom svete sa uskutoční 28.-30. júna v Kerkrade, Holadsku. Viac informácií spolu s prihláškou je možné nájsť i na internetovej stránke SKM.

Pred večernými sv. omšami sa modlíme novénu k Duchu Svätému.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená na podporu prítomnosti kresťanov v masmédiách.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka