Miluje viac ako ja,…

Ako vydržať 7 rokov v čistote do manželstva?

Ako sa rozprávať v manželstve, dôležitosť pocitov,...

Láska musí bolieť.

Príklad rodinného života inšpiruje…

Chodíme spolu, budovanie vzťahu, rozdielny pohľad kresťanov a trochu iný pohľad na zmysel života.

Aleš Opatrný vymenúva niektoré rizikové faktory pri vstupe do manželstva.

A tiež veľmi užitočné otázky pred vstupom do manželstva.

A skôr než začneme treba bojovať.

Investície najlepšie a najhoršie.

Sebadarovanie.

Rady k životu v čistote.

Spať spolu či nespať? To je otázka.

Potrebujú ženy mužov?  Veda a pravda o mužovi a žene, o deťoch a výchove o zdraví a šťastí. Ide o viac ako len o pohlavné bunky!

Mám 8 detí…

Prečítajte si tiež...