Putujúci obraz Milosrdného Ježiša

Nový cirkevný rok je zasvätený Božiemu milosrdenstvu, stal sa tak Svätým rokom milosrdenstva. Svätý rok sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12. 2015 a zavŕši sa 20.11. 2016, v nedeľu Krista Kráľa.

Počas toho obdobia v našej farnosti bude “putovať” obraz Milosrdného Ježiša. Božie milosrdenstvo každý týždeň pobudne v jednej katolíckej domácnosti našej komunity. Rodiny i jednotlivci sú takto pozvaní zapojiť sa do reťaze modlitieb a budovania spoločenstva ctiteľov Božieho milosrdenstva.  Domácnosť, ktorá bude mať daný týždeň obraz, je pozvaná otvoriť dvere svojho príbytku aj ostatným, a ponúknuť tak priestor pre spoločnú modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Samozrejme, je to na slobodnom rozhodnutí domácnosti. Odporúčaná je nedeľa o 15:00 (hodina Božieho milosrdenstva). Súčasťou putujúceho obrazu je vysvetlenie histórie pobožnosti Korunky Božieho milosrdenstva, návod ako sa ju modliť a tiež aj aktivita pre deti.

Comments are closed.