Putujúci obraz Milosrdného Ježiša

Nový cirkevný rok je zasvätený Božiemu milosrdenstvu, stal sa tak Svätým rokom milosrdenstva. Svätý rok sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12. 2015 a zavŕši sa 20.11. 2016, v nedeľu Krista Kráľa.

Počas toho obdobia v našej farnosti bude „putovať“ obraz Milosrdného Ježiša. Božie milosrdenstvo každý týždeň pobudne v jednej katolíckej domácnosti našej komunity. Rodiny i jednotlivci sú takto pozvaní zapojiť sa do reťaze modlitieb a budovania spoločenstva ctiteľov Božieho milosrdenstva.  Domácnosť, ktorá bude mať daný týždeň obraz, je pozvaná otvoriť dvere svojho príbytku aj ostatným, a ponúknuť tak priestor pre spoločnú modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Samozrejme, je to na slobodnom rozhodnutí domácnosti. Odporúčaná je nedeľa o 15:00 (hodina Božieho milosrdenstva). Súčasťou putujúceho obrazu je vysvetlenie histórie pobožnosti Korunky Božieho milosrdenstva, návod ako sa ju modliť a tiež aj aktivita pre deti.

Nie je možné pridávať komentáre.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka