Púť do Banneux – 19. septembra 2015

V sobotu 19. septembra pozývame všetkých veriacich na každoročnú púť do Banneux pri príležitosti sviatku Sedembolesnej Panny Marie. Minulý rok nás poctil svojou návštevou otec Marián Kuffa pôsobiaci v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. Tento rok privítame ako hlavného celebranta Dp. Pavla Vilhana, predsedu Výboru Slovenskej biblickej spoločnosti

Program

  • 11:30 - Modlitba sv. ruženca (v kaplnke sv. Františka - tbc)
  • 12:30 - 13:00 - Sv. omša v kaplnke sv. Františka
  • 13:00 - 16:00 - Agapé

Dodatočné informácie a otázky

Po-omšové pohostenie bude pozostávať z občerstvenia prineseného účastníkmi. Pozývame preto všetkých, aby doniesli niečo pod zub s čím sa podelia aj s ostatnými.

Vaše dodatočné otázky posielajte na info@skmbrussels.be.

Doprava

Dopravu ponechávame na samotných účastnikov. Najjednoduchšie je dopraviť sa autom (viď mapa nižšie).  V prípade, že plánujete ísť autom a máte voľné miesto, ponúknite ho prosím na našich stránkach inzercie.

Plán Banneux Notre-Dame

Plan Banneux

Prečítajte si tiež...