Prorocká kniha dnešnej doby

Radostná zvesť o sexe a manželstve – od Christofera Westa (vydavateľstvo Redemptoristi).

Kniha ktorá nie je len pre manželov.
V prvom rade je ohlasovaním Evanjelia.
Zasahuje hlboko do ľudskej prirodzenosti a dotýka sa zmyslu života každého človeka.
Láska Boha a človeka.
Ľudská láska ako obraz Boha.

Je pre každého. Je svedectvom o láske, viere, plná nádeje a túžby.
Je pre slobodných, sobášených, tých, ktorí nevidia možnosť k sobášu, homosexuálne orientovaných, či žijúcich, alebo volaných k celibátu.
Aj pre tých, čo majú už mnohé za sebou, pretože aj minulosť potrebuje uzdraviť.
Jednoducho prorocká kniha dnešnej doby.

Knihu si môžete zakúpiť v sekci Obchod.

Odporúčam!!!

Váš duchovný otec:)
(Je aj vo FR a AN)

Nejaké linky na Cristofera Westa: facebook, www.christopherwest.com,  youtube

Prečítajte si tiež...