Predsedníctvo SK – sv. omša 26.6. 2016

Keďže bude Slovenská republika predsedať Európskej únii, chceme, aby toto dielo bolo podporené Božou milosťou. Pri tejto príležitosti bude 26. júna 2016 o 9h30 v kostole Sacré – Coeur na Rue Le Corrège 19 odslúžená nedeľná sv. omša na úmysel, aby zodpovedné osoby mali dary Ducha Svätého, plnili si svoje úlohy svedomito a aby ich pôsobenie prinieslo mnoho dobrého pre celú Európu a tým aj pre svet. Nech sa Slovensko stáva požehnanou krajinou a krajinou požehnania.

Taktiež bude, počas predsedníctva, na tento úmysel obetovaná každá piatková sv. omša o 19h00.

Pozývame na túto sv. omšu modliť sa všetkých ľudí a tiež tých, ktorí majú nejakú zodpovednosť v predsedníctve EU.

Po tejto sv. omši bude malé občerstvenie.

Prečítajte si tiež...