Prednáška prof. Nižňanského o Slovenskom štáte

V sobotu 30. januára od 18:00 do 20:00 Vás pozývame na prednášku historika prof. Nižňanského, ktorej ťažiskom bude pohľad na Jozefa Tisu a Slovenský štát na základe historických dokumentov. Prednáška sa uskutoční na Rue Jenneval 10.

Kto je prof. Nižňanský

Prof. Eduard Nižňanský, CSc. je slovenský historik a vysokoškolský pedagóg na Katedre všeobecných dejín na FiF UK v Bratislave. Venuje sa ťažiskovo dejinám 20. stor. najmä  problematike nacizmu a holokaustu v medzinárodnom kontexte a v kontexte Slovenského štátu.

Je autorom viacerých monografií (o.i. „Kto bol kto za I. ČSR”, „Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou republikou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte”, 6 zväzkov kníh dokumentov „Holokaust na Slovensku“, 2 zväzky dokumentov „Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945“)  a desiatok vedeckých štúdií vydaných na Slovensku i v zahraničí, vrátane problematiky  o Jozefovi Tisovi a Slovenskom štáte.

Prof. Nižňanský bol vedeckým garantom projektu “Parku ušľachtilých duší” vo Zvolene, pamätníka venovaného Slovákom (a iným „nežidom“ na území dnešného Slovenska), ktorí sa podieľali na záchrane Židov pred deportáciou, resp. smrťou. V ďalšom projekte “Stratené mesto” mapuje časť bývalého bratislavského Podhradia, ktorá bola zbúraná v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a týka sa najmä židovského obyvateľstva, ktoré tam žilo.

Okrem toho bol odborným poradcom pri vzniku úspešného predstavenia SND “Rabínka” o bratislavskej rodáčke Gisi Fleischmannovej, ktorá riskovala svoj život, aby zachránila Židov pred deportáciami, sama však skončila v koncentračnom tábore ako aj dokumentárnych filmov o živote Gisi Fleischmannovej a Chavive Reik. Bol aj poradcom BBC pri tvorbe dokumentárneho seriálu o Osvienčime.

Prečítajte si tiež...