Prednáška o Panne Márii – Matke všetkých národov

V sobotu 22. októbra o 17:00 všetkých pozývame na prednášku  “Zjavenia Panny Márie – Matky všetkých národov”, ktorá bude zameraná na posolstvá, ktoré Panna Mária odovzdala vizionárke Ide Peerdemann v rokoch 1945-1959. Prednášku si pre nás pripravili sestry  Rodiny Panny Márie  z Amsterdamu. Uskutoční sa v priestoroch ‘fary’ na Rue Jenneval 10.

sestryamsterdam

Prečítajte si tiež...