Požehnanie adventných vencov

Nasledujúca nedeľa 27.11. je prvou adventnou nedeľou, kedy sa začína adventné obdobie. Na jeho začiatku je zvykom požehnať adventné vence. Pozývame preto všetkých, aby si doniesli adventný veniec a pred začiatkom omše ho položili pred oltár. Vence budú počas omše požehnané.

Prečítajte si tiež...