Požehnanie adventných vencov – 2015

Nasledujúca nedeľa 29.11. je prvou adventnou nedeľou, kedy sa začína adventné obdobie. Na jeho začiatku je zvykom požehnať adventné vence. Pozývame preto všetkých, aby si doniesli adventný veniec a pred začiatkom omše ho položili pred oltár. Vence budú počas omše požehnané.

Prečítajte si tiež...