Popolcová streda

V stredu 26. februára je Popolcová streda, ktorou sa začína 40-dňové pôstne obdobie. Sv. omša bude slávená o 19:00 (teda nie ráno, ako je v stredu zvykom). Nižšie ponúkame inšpiráciu pre možné predsavzatia.

Posti sa od Dopraj si
posudzovania iných vidieť a tešiť sa z prítomnosti Krista v nich
vyzdvihovania a poukazovania na odlišnosti tešiť sa z jednoty života
myšlienok na svoje choroby a trápenia potešenia z liečivej sily plynúcej z Boha
slov, ktoré očierňujú špinia a zraňujú  myšlienok a slov, ktoré očisťujú
hryzavej nespokojnosti vďačnosti
hnevu trpezlivosti
pesimizmu optimizmu
prílišných a zbytočných starostí dôvery v Boha
sťažovania si ocenenia
negativity súhlasu s Božou vôlou
byť pod ustavičným tlakom ustavičnej modlitby
zatrpknutosti odpustenia
nepriateľstva nenásilia a nestavania sa na odpor
zahľadenosti do seba súcitu a sútrpnosti s inými
osobných strachov večnej Pravdy
zdeptanosti a beznádeje nádeje
toho, čo vedie k depresii pravdy, ktorá povznáša
letargie a otupenosti nadšenia, entuziazmu
neprajnosti a podozieravosti pravdy, ktorá je prajná
myšlienok, ktoré oslabujú prisľúbení, ktoré inšpirujú
zotrvávania v tieňoch bolesti svetla pokojnej útechy
planých ohovárok zmysluplného ticha
problémov, v ktorých sa utápaš modlitbu, ktorá oslobodzuje a povznáša