V stredu 14. februára 2024 je Popolcová streda, ktorou sa začína 40-dňové pôstne obdobie. Svätá omša s popolcom bude slávená o 19:00 hod.

Pôstna disciplína zaväzuje sa v tento deň zdržiavať mäsitého pokrmu a pôst (najesť sa dosýta najviac raz a dvakrát niečo málo; neviaže však povinnosťou deti, seniorov a chorých). Spomenuté platí aj pre Veľký piatok. Naviac všetky piatky v roku sú dňami pokánia.

Inšpirovať sa možno aj pápežovým posolstvom k pôstu.

Tiež vám dávame do pozornosti projekt zamyslení na každý deň pôstu, ktoré ponúka KBS. K emailovému odberu je možné prihlásiť sa na tomto odkaze.

Nižšie ponúkame inšpiráciu pre možné predsavzatia.

Posti sa odDopraj si
posudzovania inýchvidieť a tešiť sa z prítomnosti Krista v nich
vyzdvihovania a poukazovania na odlišnostitešiť sa z jednoty života
myšlienok na svoje choroby a trápeniapotešenia z liečivej sily plynúcej z Boha
slov, ktoré očierňujú špinia a zraňujú myšlienok a slov, ktoré očisťujú
hryzavej nespokojnostivďačnosti
hnevutrpezlivosti
pesimizmuoptimizmu
prílišných a zbytočných starostídôvery v Boha
sťažovania siocenenia
negativitysúhlasu s Božou vôlou
byť pod ustavičným tlakomustavičnej modlitby
zatrpknutostiodpustenia
nepriateľstvanenásilia a nestavania sa na odpor
zahľadenosti do sebasúcitu a sútrpnosti s inými
osobných strachovvečnej Pravdy
zdeptanosti a beznádejenádeje
toho, čo vedie k depresiipravdy, ktorá povznáša
letargie a otupenostinadšenia, entuziazmu
neprajnosti a podozieravostipravdy, ktorá je prajná
myšlienok, ktoré oslabujúprisľúbení, ktoré inšpirujú
zotrvávania v tieňoch bolestisvetla pokojnej útechy
planých ohovárokzmysluplného ticha
problémov, v ktorých sa utápašmodlitbu, ktorá oslobodzuje a povznáša

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn