Plán aktivít na rok 2016

Dávame do pozornosti indikatívny plán aktivít našej misie na rok 2016, aby ste si ich mohli zaznačiť do svojich kalendárov. Tento plán je dostupný počas celého roka na našej webovej stránke v časti Aktivity.

Január
Február
Marec
Apríl 
 • 3/4/2016 – Nedeľa Božieho Milosrdenstva
 • 16/4/2016 – Upratovanie kostola
Máj
 • 7/5/2016 – Prednáška resp. duchovná obnova vedená otcom biskupom Cyrilom Vasiľom
 • 7/5/2016 – Udelenie sviatosti birmovania otcom biskupom Cyrilom Vasiľom
 • 14/5/2016 – Spoločná slávnosť vigílie zoslania Ducha Svätého v Katedrále
 • 22/5/2016 – Prvé sväté prijímanie
 • 28/5/2016 – Púť k sv. Damiánovi v Leuven (možná zmena termínu na 4/6)
Jún
 • 17-19/6/2016 – Víkendové stretnutie vo Farnières
 • 26/6/2016 – Slávnostná sv. omša pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva v Európskej rade
September
 • 11/9/2015 – Otvorenie školského roka
 • 17/9/2015 – Púť SKM Brusel a SKM Luxemburg do Banneux, miesta zjavenia sa Panny Márie
Október
 • 1/10/2016 – Duchovná obnova a sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Václava
November
 • 19/11/2016 – Sv. omša v  Aachene
 • 26/11/2016 – Adventná duchovná obnova (možnosť zmeny termínu na 3/12)
December
 • 11/12/2016 – Tradičné podujatie SKM – Vianoce predo dvermi

Prečítajte si tiež...