Omša za Európu

Omša za Európu 2016

Pri príležitosti začatia pracovného roku európskych inštitúcií, COMECE (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community) každoročne slávi Omšu za Európu. Aj vzhľadom na to, že tento polrok je pracovný program usmerňovaný slovenským predsedníctvom, by sme Vás radi pozvali na túto slávnostnú sv. omšu. Bude ju celebrovať Jozef De Kesel biskup arcidiecézy Mechelen-Brusel. Koncelebrantmi budú Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy a Jean Kockerols pomocný biskup arcidiecézy Mechelen-Brusel. 

Omša za Európu bude slávená v stredu 7. septembra 2016 o 19h00 v kostole Notre Dame au Sablon.

2016_09 MassForEurope2016_SK

Prečítajte si tiež...