Nočná adorácia – zmena!

V piatok 11. novembra medzi 20:00 a 23:00 pozývame všetkých na  pravidelnú nočnú adoráciu pri sviatostnom Spasiteľovi. Adorácia sa teda uskutoční o týždeň neskôr ako to bolo pôvodne avizované!

Prečítajte si tiež...