Nočná adorácia

V piatok 13. januára medzi 20:00 a 23:00 pozývame všetkých na  pravidelnú nočnú adoráciu pri sviatostnom Spasiteľovi.

V rámci adorácie o 20:00 pre prebehne zasvätenie našej farnosti nepoškvrnenému srdcu Panny Márie ako aj nás samých a našich rodín, tak ako nás o to žiadala naša nebeská matka v jednom z jej posolstiev vo Fatime.

Prečítajte si tiež...