Nedeľné oznamy – 3.5.2015

Pridal • Zverejnené

5. veľkonočná nedeľa

Oznamy
 • omše budú:
  • 08h00 v pondelok, stredu a piatok
  • 19h00 v utorok, štvrtok
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenie je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši ste všetci pozvaní na Rue Jenneval 10. (J10)
 • Až do odvolania môžete nosiť zachovalé, slušné šaty na J10, ktoré potom zašleme ako podporu pre chudobných do Inštitútu Krista Veľkňaza do Ž Zodpovednou osobou je Andrejka Pavúková. Viac na stránke SKM.
 • 12.- 14.6. bude pravidelné stretnutie slovenskej a luxemburskej komunity vo Farnieres. Rezervácie si môžete urobiť od zajtra večer na stránke SKM.
 • Vznikla nová stránka pre nezadaných: katrande.org.
 • 10.5. bude v Maline Jubelfeest – o 15h00 procesia s Eucharistiou a sochou Panny Márie.
 • 10.5. o 18h00 bude stretnutie nových katechumenov na prípravu k birmovke
 • 30.5. o 19h00 bude na J10 hovoriť Peter Červený 1. zo série prednášok o miestach zjavenia v Garabandal, Akite a Fatime.

Vo sviatostiach nachádzame silu na to, aby sme zmýšľali a konali podľa evanjelia. (Tvít pápeža Františka z 23. apríla 2015)

Čítania
1. čítanie: Sk 9, 26-31
Žalm: Ž 22, 26b-27. 28+30. 31-32
Refrén Tebe, Pane, patrí moja chvála v zhromaždení veriacich
2. čítanie 1 Jn 3, 18-24
Evanielium Jn 15, 1-8
Piesne
Úvod:  JKS: 210
Obetovanie: JKS: 210 
Prijímanie: JKS: 204, 202
Záver:
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’Eglise
Budúca: Slovenská katolícka misia
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Emai: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka