Nedeľné oznamy – 29.11.2015

1. adventná nedeľa

Oznamy
 • Sv. omše budú:
  • pondelok, stredu o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok o 19h00 v piatok je 1. piatok mesiaca.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.(J10)
 • 4.12. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí v kostole o 19h00. Materiál na stiahnutie je na stránke SKM: Naša misia/Sviatosti/Sviatosť oltárna
 • 4.12. v piatok bude sv. omša o 19h00, keďže je 1. piatok mesiaca a bol som o to už viackrát požiadaný.
 • 4.12. bude od 20h00 do 23h00 Nočná adorácia, ktorú  spolu so sv. omšou obetujeme za Pokoj a mier vo svete a za obrátenie hriešnikov.
 • Minulú nedeľu bola možnosť kúpiť si pohľadnice k Vianociam čím sme podporili charitu pre matky v núdzi, materský dom Chevrefeuille sumou 237€. Bohu vďaka.
 • Voľby do Farskej rady nebudú. Počet kandidátov neprevyšuje 10.
  • Bukna Martin
  • Galátová Daniela
  • Hvizdošová Anna
  • Marčeková Lenka
  • Pavúková Andrea
  • Rožďalovský František
  • Špirka Peter

Ďakujem ľuďom, ktorí obetoval mnoho času a energie do starostlivosti o SKM. Mnohí z nich pokračujú v aktivitách našej misie aj naďalej. Bohu vďaka!

Novým členom ďakujem za odvahu a ochotu pomôcť v pastoračnej činnosti a byť nápomocní. Boh nám pomáhaj!

Všetci, ktorí sa zúčastňujú duchovného, kultúrneho, spoločenského života SKM, sú pozvaní pridať ruku k dielu.

 • Dnes začína každoročná výstava Betlehemov v katedrále St. Mechel et Goudule. Bude tam aj náš Betlehem.
 • 6.12. bude na sv. omši „Dar dať, dar prijať“, ako je zvykom na sv. Mikuláša niekoho obdarovať. Deti (ale môžu aj dospelí) si pripravia nejaký malý darček a v kostole ho uložia pod oltár. Po sv. omši darčeky rozdajú.
 • 12.12. bude vianočný koncert – Brusinky – vo Wolouve st. Piere.
 • 13.12. bude každoročné stretnutie pri vianočných tradíciách zo Slovenska, Čiech a Moravy, „Vianoce predo dvermi“. Deti budú koledovať a výťažok pôjde na charitatívnu akciu Dobrá novina. Túto (DN) môžete podporiť aj cez účet SKM (do komunikácie treba napísať „Dobrá novina“), alebo priamo na DN
 • 13.12. o 16h00 otvorí náš nový biskup Jozef De Kessel v katedrále St Michele et Gudule počas sv. omše  Svätý rok Milosrdenstva.
 • Do piatku môžete nosiť teplé veci pre utečencov v Calais. V sobotu to pôjdeme odniesť. Viac na stránke SKM.
 • 24.12. bude omša o 16h00, 25.-27.12. o 9h30
 • Od 28.12. do 8.1. sv. omše bývať nebudú.
Čítania
1. čítanie: Jer 33, 14-16
Žalm: Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14
Refrén K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
2. čítanie 1 Sol 3, 12 – 4, 2
Evanielium Lk 21, 25-28. 34-36
Piesne
Úvod:
Obetovanie:
Prijímanie:
Záver:
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d’église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka