Nedeľné oznamy – 26.4.2015

4. veľkonočná nedeľa

Oznamy
 • omše budú:
  • 08h00 v pondelok, stredu a piatok
  • 19h00 v utorok, štvrtok
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenie je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši ste všetci pozvaní na Rue Jenneval 10. (J10)
 • Rodinná omša bude 13.6. Farnieres
 • Až do odvolania môžete nosiť zachovalé, slušné šaty na J10, ktoré potom zašleme ako podporu pre chudobných do Inštitútu Krista Veľkňaza do Ž Zodpovednou osobou je Andrejka Pavúková. Viac na stránke SKM.
 • 12.- 14.6. bude pravidelné stretnutie slovenskej a luxemburskej komunity vo Farnieres. Informácie o podujatí budú dopĺňané na stránke SKM.
 • V utorok 28.4. o 20h00 bude v katedrále st. Michele et Gudule ekumenické modlitbové stretnutie pri 100r. spomienke za obete genocídy arménov. (1 500 000 zavraždených)

Vo sviatostiach nachádzame silu na to, aby sme zmýšľali a konali podľa evanjelia. (Tvít pápeža Františka z 23. apríla 2015)

Čítania
1. čítanie: Sk 4, 8-12

Žalm: Ž 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29

Refrén Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.

2. čítanie 1 Jn 3, 1-2

Evanielium Jn 10, 11-18

Piesne
Úvod:   Právě teď je chválit Pána čas 
Obetovanie:   
Prijímanie:   Nyní pokloňme se před Pánem
Záver:  Laudato sii
Zbierky
Dnešná: Formation des futurs Pretres
Budúca: Fabrique d'Eglise
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Emai: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...