Nedeľné oznamy – 22.11.2015

Krista Kráľa – 34. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy
 • Z dúvodu 4.stupňa výstrahy pred teroristickými útokmi, dnes stretnutie birmovancov nebude.
 • Sv. omša dnes o 9h30 bude.
 • Sv. omše budú:
  • pondelok, stredu o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok o 19h00
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.(J10)
 • 4.12. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí na J10 o 19h00. Materiál na stiahnutie je na stránke SKM: Naša misia/Sviatosti/Sviatosť oltárna
 • Dnes po sv. omši je možnosť kúpiť si pohľadnice k Vianociam (4ks/5€), čím podporíme charitu pre matky v núdzi, materský dom Chevrefeuille.
 • 27.11. v piatok bude sv. omša o 19.00, kde sa stretneme s exercitátorom DO, a uvedie nás do témy.
 • 28.11. bude duchovná obnova. Príde redemptorista páter Michal Zamkovský s tímom ľudí. Program je na stránke SKM
 • 29.11. voľby do Farskej rady nebudú. Počet kandidátov neprevyšuje 10.
  • Bukna Martin
  • Galátová Daniela
  • Hvizdošová Anna
  • Marčeková Lenka
  • Pavúková Andrea
  • Rožďalovský František
  • Špirka Peter

Ďakujem ľuďom, ktorí obetoval mnoho času a energie do starostlivosti o SKM. Mnohí z nich pokračujú v aktivitách našej misie aj naďalej. Bohu vďaka!

Novým členom ďakujem za odvahu a ochotu pomôcť v pastoračnej činnosti a byť nápomocní. Boh nám pomáhaj!

Všetci, ktorí sa zúčastňujú duchovného, kultúrneho, spoločenského života SKM, sú pozvaní pridať ruku k dielu.

 • 29.11. bude 1. adventná nedeľa.
 • 29.11. bude každoročná výstava Betlehemov v katedrále St. Mechel et Goudule. Bude tam aj náš Betlehem.
Čítania
1. čítanie: Dan 7, 13-14
Žalm: Ž 93, 1ab. 1c-2. 5
Refrén Pán kraľuje, oslavujme ho.
2. čítanie Zjv 1, 5-8
Evanielium Jn 18, 33b-37
Piesne
Úvod:
Obetovanie:
Prijímanie:
Záver:
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: Slovenská katolícka misia
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka