Nedeľné oznamy – 21.6.2015

12. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy
 • omše budú:
  • 08h00 v pondelok, stredu a piatok
  • 19h00 v utorok, štvrtok
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenie je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši ste všetci pozvaní na Rue Jenneval 10 (J10).
 • Až do odvolania môžete nosiť zachovalé, slušné šaty na J10, ktoré potom zašleme ako podporu pre chudobných do Inštitútu Krista Veľkňaza do Žakoviec. Zodpovednou osobou je Andrejka Pavúková. Viac na stránke SKM.
 • Vznikla nová stránka pre nezadaných: katrande.org.
 • Dnes o 19h00 bude stretnutie katechumenov na J10.
 • 29.5. v piatok bude o 18h00 v kostole stretnutie 1.prij. detí na prijatie sviatosti zmierenia a nácvik obradu.
 • 7.6. o 18h00 bude stretnutie katechumenov na J10.
 • Ďakujem za zorganizovanie krásneho podujatia vo Farnieres. Nech je oslávený Boh. (Na budúci rok bude 17.-19.6.2016)
 • 29.6. - 10.7. tu nebudem, z toho dôvodu nebudú sv. omše.
Čítania
1. čítanie: Jób 38, 1. 8-11
Žalm: Ž 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31
Refrén Oslavujte Hospodina, neboť navěky trvá jeho milosrdenství
2. čítanie 2 Kor 5, 14-17
Evanielium Mk 4, 35-41
Piesne
Úvod: 707
Evanjelium: Ite confitemini
Obetovanie: 707
Prijímanie: Sbor + 722
Záver:  Ave Maria Stella
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d'Eglise
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Emai: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...