Nedeľné oznamy – 20.03.2016

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána

 • Sv. omše budú:
  • nebudú 1. sv. omša po prázdninách bude 10.4. 
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Stretnutie katechumenov a birmovancov bude dnes 17.4. 2016 o 19h00 na Jenneval 10.
 • 22.4. 2016 bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí na Jenneval 10 o 19h00. 
 • 15.4. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. (Ďalšia bude 13.5.)
 • Sv. omša v CZ jazyku bude 10.4., 29.5., 5.6.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Sviatosť birmovania bude 7.5.2016, príde pán biskup Cyril Vasiľ.
 • Od 21.3. do 9.4. nebudú bývať sv. omše. Najbližšia sv. omša po Veľkej noci bude 10.4. v CZ jazyku.
 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: Iz 50, 4-7
Žalm: Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Refrén Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
2. čítanie Flp 2, 6-11
Evanielium Lk 22, 14 – 23, 56
Piesne
Úvod: JKS 188  
Obetovanie: Ústa vyprahnuté  
Prijímanie: JKS 299  
Záver: Na hore Olivovej  
Zbierky
Dnešná: Careme de partage II
Budúca: Fabrique d'église (10.4.)

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...