Nedeľné oznamy – 15.11.2015

33. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy
 • Sv. omše budú:
  • pondelok, stredu, piatok o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.(J10)
 • Katechumenov a birmovancov pozývam dnes 15.11. na stretnutie o 19h00 na J10. Materiál na stiahnutie je na stránke SKM: Naša misia/Sviatosti/Sviatosť birmovania
 • 20.11. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí na J10 o 19h00. Materiál na stiahnutie je na stránke SKM: Naša misia/Sviatosti/Sviatosť oltárna
 • 21.11. bude na J10 od 10h do 13h príprava a zveľadenie detského Betlehemu, ktorý bude vystavený v našom kostole.
 • 21.11. bude slovenská sv. omša v Aachene v kostole sv. Jakuba na Jakobstraße 145.
 • 22.11. bude rodinná sv. omša
 • 22.11. po sv. omši bude možnosť kúpiť si pohľadnice k Vianociam (4ks/5€), čím podporíme charitu pre matky v núdzi, materský dom Chevrefeuille.
 • 28.11. bude duchovná obnova. Príde redemptorista páter Michal Zamkovský s tímom ľudí.
 • 29.11. budú voľby do Farskej rady. Návrhy kandidátov treba odovzdať do 20.11. Formulár si môžete vyzdvihnúť vzadu na stolíkoch, alebo vytlačiť z našej stránky a odovzdať správcovi SKM, alebo vhodiť do schránky na J10.
 • 29.11. bude 1. adventná nedeľa.
Čítania
1. čítanie: Dan 12, 1-3
Žalm:  Ž 16, 5+8. 9-10. 11
Refrén Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
2. čítanie  Hebr 10, 11-14. 18
Evanielium  Mk 13, 24-32
Piesne
Úvod:
Obetovanie:
Prijímanie:
Záver:
Zbierky
Dnešná: Enseignement special
Budúca: Fabrique d’église
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka