Nedeľné oznamy – 15.05.2016

Zoslanie Ducha Svätého

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, utorok, streda, piatok o 8h00
  • štvrtok o 19h00
  • nedeľa o 9h30 - Najsvätejšej Trojice
 • V utorok je omša ráno, kôli akcii flámskych veriacich vo večerných hodinách.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 20.5. 2016 bude v kostole o 19h00 nácvik na 1. sv. prijímanie. 
 • 28.5. bude tradičná púť k Damiánovi do Leuwen. Sv. omša bude o 11h00 v kostole sv. Antona viac na SKM
 • 3.6. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. (Ďalšia bude 1.7.)
 • Sv. omša v CZ jazyku bude 29.5., 5.6.
 • 17.-19.6. bude stretnutie vo Farnieres. Prihlásiť sa dá na stránke SKM
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: Sk 2, 1-11
Žalm: Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
Refrén Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
2. čítanie 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Evanielium Jn 14, 15-16. 23b-26
Piesne
Úvod: 218, 1  
Obetovanie: 218, 5-6  
Prijímanie: 293, 213  
Záver: 312  
Zbierky
Dnešná: Fabrique d'église
Budúca: Fabrique d'église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...