Nedeľné oznamy – 13.9.2015

24. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy
 • omše budú:
  • 08h00 v pondelok, stredu a piatok
  • 19h00 v utorok, štvrtok
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenie je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši ste všetci pozvaní na agapé, ktoré sa uskutoční na dvore lýcea La Retraite v blízkosti nášho kostola (vchod z ulice Charles Quint - zelená brána). Pre deti všetkých vekových kategórii budú pripravené rôzne hry. Staršie ročníky budú mať príležitosť stretnúť sa pri pohári vína a kávy a podeliť sa o prázdninové zážitky.
 • Na stránke pre nezadaných: katRande.org nájdete priestor na hľadanie životného partnera.
 • 19. sept. pozývame všetkých na púť do Banneux pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Tento rok privítame ako hlavného kazateľa o. Pavla Vilhana, predsedu výboru Slovenskej biblickej spoločnosti.
  • Program
   • 11:30 - Modlitba sv. ruženca (v kaplnke sv. Františka - tbc)
   • 12:00 - 13:00 - Sv. omša v kaplnke sv. Františka
   • 13:00 - 16:00 - Agapé
 • 20. septembra pozývam katechumenov a birmovancov na stretnutie na J10 o 19h00.
 • Všetkých mladých našej komunity pozývame na duchovnú obnovu v dňoch 24.-27.9. Príde o. Jan Krbec viac na stránke SKM.
 • 10. októbra bude ďalšia z prednášok o zjaveniach Panny Márie od Petra Červeného, katechumena našej farnosti. Tentokrát to bude zjavenie v Akite v Japonsku.
 • 18.októbra oslavime 10. výr. založenia SKM. Prídu vzácny hostia, starí aj noví priatelia. Začneme sv. omšo 10h30 a po nej v priestoroch susedného kostola bude pokračovať pphostením, rozhovormi a možno aj malý program.
Čítania
1. čítanie: Iz 50, 5-9b
Žalm: Ž 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
Refrén Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
2. čítanie Jak 2, 14-18
Evanielium Mk 8, 27-35
Piesne
Úvod:  
Obetovanie:  
Prijímanie:  
Záver:  
Zbierky
Dnešná: Fabrique d'Eglise
Budúca: Slovenská katolícka misia
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Emai: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...