Nedeľné oznamy – 10.04.2016

Pridal • Zverejnené

3. veľkonočná nedeľa

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda, piatok o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00
  • nedeľa o 9h30 4. veľkonočná
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 16.4. o 10h00 bude jarné upratovanie kostola. Svoj záujem o misiu môžete prejaviť aj tu.
 • Stretnutie katechumenov a birmovancov bude 17.4. 2016 o 19h00 na Jenneval 10.
 • 22.4. 2016 bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí na Jenneval 10 o 19h00.
 • 15.4. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. (Ďalšia bude 13.5.)
 • Sv. omša v CZ jazyku bude 29.5., 5.6.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Sviatosť birmovania bude 7.5.2016, príde pán biskup Cyril Vasiľ.

 

 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: Sk 5, 27b-32. 40b-41
Žalm:  Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Refrén Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil
2. čítanie Zjv 5, 11-14
Evanielium Jn 21, 1-19
Piesne
Úvod: 401
Obetovanie: 401
Prijímanie: 401
Záver: Svatý Michaeli
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: FORMATION DES FUTURS PRÊTRES 

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka