Nedeľné oznamy – 1.11.2015

Všetkých svätých

Oznamy
 • Sv. omše budú:
  • pondelok, stredu, piatok o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.(J10)
 • 7.11. o 19h00 na J10, bude ďalšia z prednášok o zjaveniach Panny Márie, tentoraz v Medjugorí.
 • Katechumenov a birmovancov pozývam 8.11. na stretnutie o 19h00 na J10.
 • 8.11. bude sv. omša v cz. jazyku.
 • 11.11. o 13h00 bude v EP koncert chlapčenského zboru Boni pueri, pod záštitou p. europoslanca Zdechovského. Do 3.11. sa dá zaregistrovať na adrese: tomas.zdechovsky-office@ep.europa.eu.
 • 11.11. bude stretnutie Farskej rady o 19h30 na J10.
 • 13.11. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí na J10 o 18h00.
 • 13.11. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00.
 • 22.11. bude rodinná sv. omša.
 • 22.11. sa chystajú voľby do Farskej rady
 • 28.11. bude duchovná obnova. Príde redemptorista páter Michal Zamkovský s tímom ľudí.
 • 29.11. bude 1. adventná nedeľa.
Čítania
1. čítanie: Zjv 7, 2-4. 9-14
Žalm:  Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Refrén Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
2. čítanie 1 Jn 3, 1-3
Evanielium Mt 5, 1-12a
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d’église
Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka