Náš príspevok pre Dobrú novinu

Už koncom januára sme našej farnosti uzatvorili kolednícku zbierku Dobrá novina, počas ktorej sme sa celkovo vyzbieralo 5 311€. Celkové výdavky na usporiadanie podujatia Vianoc predo dvermi boli 1 170€ (v tejto sume nie sú výdavky na prenájom priestorov a niektoré iné výdavky, ktoré boli financované z dotácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí). Nadácii eRko, ktorá Dobrú novinu zastrešuje sme tak začiatkom februára zaslali 4 141€. Presnejšie členenie zdrojov výnosov aj výdavkov nájdete nižšie. Počas tohto ročníka sa v rámci Dobrej noviny vyzbieralo vyše 980 tis. eúr.

Všetkým by sme sa radi v mene SKM a projektu Dobrá novina poďakovali za štedrosť a za podporu tomuto podujatiu. Veľká vďaka tiež patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii a spoločnosti APIMED s.r.o., ktorá nás aj počas posledného ročníka podporila sponzorskou medovinou. Pre informácie o ďalšom smerovaní projektov a konkrétnej pomoci, ktorú v Etiópii a Keni organizuje spoločnosť eRko, neváhajte navštíviť stránku www.dobranovina.skPrečítajte si tiež...