Milí krajania, drahí bratia a sestry!

Pridal • Zverejnené


Srdečne vás pozdravujem pri príležitosti Veľkonočných sviatkov!

Zo srdca vám prajem, aby vás svetlo Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista naplnilo optimizmom, radosťou, odhodlaním žiť v jeho prítomnosti, a slovom aj osobným svedectvom svedčiť o kráse Ježišovho Evanjelia.

Ako iste viete, drahí bratia sestry, na Slovensku tiež zápasíme s nedostatkom kňazských povolaní, čo sa odzrkadľuje aj v možnosti vyslať kňazov do služby v zahraničných slovenských misiách. Preto vás v súvislosti s Veľkým týždňom a ustanovením sviatosti kňazstva na Zelený štvrtok veľmi prosím o modlitby za kňazské povolania, aby mladí muži mali otvorené srdcia voči Pánovmu volaniu. Stále totiž platí ono biblické: „žatva je veľká, a robotníkov je málo“. Veľkonočné ráno je dňom novej nádeje, aj nádeje na novú jar kňazských povolaní.

Ešte raz vám vyprosujem hojnosť Božích milostí pri príležitosti Pánovho víťazstva nad smrťou!

Jozef Haľko, biskup

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka