Kvetná nedeľa

9.- 30.4. 2017

  • Od 10.4. do 27.4. sv. omše nebudú. Odporúčam participovať na veľkonočných obradoch belgickej cirkvi.
  • 14.5. sv. omša v CZ jazyku.
  • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
  • Nočná adorácia bude 5.5. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
  • 7.5. o 11h00 po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
  • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
  • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
  • 6.5. bude tradičná púť do Leuwen k hrobu sv. Damiána De Veuster Sv. omša bude o 11h. 
  • 13.5. o 18h30 začne tanečný workshop Majáles
Čítania
1. čítanie: Iz 50, 4-7
Žalm: Ž 22
Refrén Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
2. čítanie Flp 2, 6-11
Evanielium Mt 26, 14 – 27, 66
Piesne
Úvod:   
Obetovanie:   
Prijímanie:  
Záver:  
Zbierky
Dnešná: Careme de partage II.
Budúca: Fabrique d'église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...