Krst Krista Pána

8.1. - 15.1. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa  – 2. nedeľa v Cezročnom období
 • Po sv omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • 13.1. bude nnočná adorácia od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 15.1. o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • 15.1. o 18h00 bude stretnutie mládežníkov na Jenneval 10.
 • V prípade, že máte záujem prispieť na "Dobrú novinu", môžete tak urobiť do konca januára aj cez NÁŠ ÚČET. Do komunikácie napíšte "Dobrá novina".
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Nová Farská rada: Bukna Martin, Galátová Daniela, Hvizdošová Anna, Marčeková Lenka, Pavúková Andrea, Psicová Katarína, Radvanská Renáta, Rožďalovský František, Szentiványiová Soňa, Špirka Peter, Vavrík Peter, Zimermannová Renáta
 • Kto má záujem o posvätenie príbytku, alebo kancelárie nech sa prihlási na mojej mailovej adrese: mail@skmbrussels.be, alebo osobne.
Čítania
1. čítanie: Iz 42, 1-4. 6-7
Žalm: Ž 29
Refrén Pán požehná svoj ľud pokojom.
2. čítanie Sk 10, 34-38
Evanielium Mt 3, 13-17
Piesne
Úvod: 113,1-2  
Obetovanie: 113,3-4  
Prijímanie: 113,5  
Záver:   
Zbierky
Dnešná: Jeunes églises d'Afrique
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...