Krížová cesta

V čase pôstu vás pozývame na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť nad tým, čo musel náš Spasiteľ vytrpieť, aby vykúpil svet a mohol tak prebývať v našich srdciach; a aby nám umožnil vstúpiť do kráľovstva Jeho Otca. Zahĺbme sa spoločne do Jeho utrpenia a kráčajme Krížovou cestou.

Stretneme sa v sobotu 20. februára o 18:00 kostole Sacré-Coeur.

Prečítajte si tiež...