5. 4. hudobné pôstne rozjímanie

(Pre úspech opakujeme)

SKM a kvarteto zobcových fláut FleQ! srdečne pozýva na hudobné rozjímanie v pôstnom čase spojené s čítaním z básnickej zbierky Václava Renča “Popelka nazaretská” . Rozjímanie sa uskutoční dňa 5. apríla o 19:00 v kostole Sacré-Coeur na Rue le Corrége 19.

Všetci ste srdečne pozvaní. Koncert je bezplatný s možnosťou dobrovoľného príspevku na chod kostola.

Pozvánka

Prečítajte si tiež...