Farská rada na rok 2016

Vzhľadom na nízky počet kandidátov sa voľby do Farskej rady tento rok neuskutočnia. Za členov Farskej rady na cirkevný rok 2016 boli menovaní:

  • Bukna Martin
  • Galátová Daniela
  • Hvizdošová Anna
  • Marčeková Lenka
  • Pavúková Andrea
  • Rožďalovský František
  • Špirka Peter

Ďakujeme tak starým členom, ktorí sa rozhodli aj naďalej pokračovať v podpore aktivít našej misie, ako aj novým členom ktorí nabrali odvahu a rozhodli sa pomôcť v pastoračnej činnosti a byť nápomocní. Všetkým zároveň ďakujeme, že prijali pozvanie obetovať svoj čas, pohodlie a energiu pre ďalší rozvoj a napredovanie SKM. Bohu vďaka!

Funčkné obdobie novej farskej rady je do 26. novembra 2016.

Členom Farskej rady môžete predostrieť svoje postrehy, nápady a návrhy ako zlepšiť duchovný život prípadne iné aspekty fungovania komunity (napr. kultúrno-spoločenské podujatia, akcie pre deti/rodiny atď.). Vaše návrhy budú predložené a prerokované počas zasadnutí Farskej rady. Avšak, pridať ruku k dielu pozývame všetkých, ktorí sa zúčastňujú duchovného, kultúrneho, spoločenského života SKM.

Prečítajte si tiež...