Eucharistická adorácia znamená proroctvo

Pridal • Zverejnené

„Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať“ – tak znie názov štvrtej pôstnej kázne pátra Raniera Cantalamessu OFM Cap. adresovanej Svätému Otcovi i členom Rímskej kúrie. V kaplnke Redemptoris Mater ju predniesol v piatok 5. apríla. Pápežský kazateľ v nej zdôraznil dôležitosť i našu potrebu klaňať sa Bohu, a to osobitne Ježišovi reálne prítomnému v Eucharistii.

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-04/stvrta-postna-kazen-r-cantalamessu-adoracia.html

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA býva v našom kostole každý štvrtok po svätej omši do 19:45 a na Prvý piatok mesiaca po svätej omši do 23:00.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka