Duchovná obnova

V sobotu 12. marca vás pozývame na ‘pôstnu’ duchovnú obnovu. Viesť ju bude kňaz a biblista Pavol Vilhan, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej biblickej spoločnosti. Kým počas novembrovej duchovnej obnovy sme sa venovali milosrdenstvu v Novom zákone na základe podobenstva o márnotratnom synovi, tentokrát sa budeme venovať téme milosrdenstva v (menej poznanom) Starom zákone. Duchovná obnova sa uskutoční v našom kostole Sacré-Coeur na Rue le Corrége 19.

Božie milosrdenstvo v Starom zákone

PROGRAM:

Piatok 11.3.

  • 19:00 Sv. omša s príhovorom k téme v kostole Sacré Coeur na Rue le Corrége 19.
  • 20:00 Vysvetlenie, ako sa dá využiť slovenský komentár ku knihám Genezis, Exodus, atď. na štúdium Písma a priblíženie toho, ako môže Študijná Biblia dopomôcť k prehĺbeniu čítania Písma.

Sobota 12.3.

  • 9:30 Prednáška: Ľútosť nad hriechom a hriešnikom (na motívy knihy Genezis) – téma bratovraždy a preliatia krvi (s použitím komentára ku Genezis a s odkazom na nastávajúci komentár k Žalmom)
  • 12:00- 13.30 Obed (z toho čo si donesieme)
  • 13:30 Prednáška: Sila pokánia a odpustenia (na motívy knihy Jonáša) – téma Božej spravodlivosti (s použitím komentára k Jonášovi a využitím nástrojov Študijnej Biblie)
  • 15.30 Adorácia + možnosť spovede
  • 17.00 Svätá omša

Nedeľa 13.3.

  • 9:00 Možnosť sviatosti zmierenia
  • 9:30 Svätá omša
  • 11:00 Možnosť rozhovoru a otázok na Jenneval 10

Obedovať budeme to, s čím sa každý chce podeliť 🙂 .

Príspevok: 10 €

Prečítajte si tiež...