Duchovná obnova s don Valábekom

Vo štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu 16. – 19. marca vás pozývame na ‘pôstnu’ duchovnú obnovu, ktorú povedie salezián don Marián Valábek pôsobiaci v bratislavskej Petržalke. Témou obnovy bude pápežská enciklika ” Amoris Letitia”. Don Marián sa dlhé roky venuje pastorácii rodín, a preto aj dôraz tejto duchovnej obnovy bude na rodinu a manželstvo. Okrem sobotňajších prednášok si don Valábek pre nás pripravl aj ďalšie tri prednášky, ktoré ponúkne po sv. omši vo štvrtok (pre snúbencov a hľadajúcich slobodných) a v piatok (starostlivosť o manželské víno) a pre mládež v nedeľu o 18h. Obnova bude v sobotu 18.3. v Chapelle de la résurrection (rue Van Maerlantstraat 22). Ostatné dni v našom kostole Sacré-Coeur na Rue Corrége 19.

DUCHOVNÁ OBNOVA  MAREC 2017

“AMORIS LETITIA”

PROGRAM:

Štvrtok – 16.3.2017

19:00 – sv. omša

20:00 – „Príbeh výberu – Kultúra navždy“ + beseda (pre snúbencov a hľadajúcich slobodných)

Piatok – 17.3.2017

19:00 – sv. omša

20:00 – „Manželský burčiak v pôste“ (starostlivosť o manželské víno)

Sobota – 18.3.2017

9:30 – Modlitba + Prednáška: „Amoris Laetitia“ – Nová “ústava” pre rodinu + diskusia

12:00 – Obed + rozhovor

14:00 – Modlitba + Prednáška: Františkov návrh – sprevádzanie rodín + diskusia

16:00 – Adorácia + možnosť sviatosti zmierenia + rozhovor

18:00 – Sv. omša

19:00 – Ukončenie

Nedeľa – 19.3.2017

9:30 – Sv. omša – „Daj sa mi napiť“ 

11:00 – Na Jenneval 10 možnosť rozhovoru a otázok

18:00 – Mládežnícke stretko

 

Obedovať budeme to, s čím sa každý chce podeliť.

Príspevok: 10 € +

Tel: +32 499 24 00 71, Jaroslav Hanzlík

Prečítajte si tiež...