Duchovná obnova s Václavom Malým

V sobotu 3. decembra vás pozývame na ‘adventnú’ duchovnú obnovu, ktorú povedie pražský pomocný biskup Václav Malý.  Počas svojej návštevy v Bruseli vyslúži p. biskup počas nedeľnej sv. omše 4. decembra sviatosť birmovania.

Téma: 

„Víra a statečnost“

Miesto konania:

 Institut d’Études Théologiques – Bruxelles

čas konania:

3.12. 2016, 9h00- 19h00

PROGRAM:

Sobota 3.12.2016

  • 9h00 – Príchod
  • 9h30 – Modlitba + prednáška
  • 11h00 – Diskusia
  • 12h00 – Obed (z prinesených jedál)
  • 14h00 – Modlitba + prednáška
  • 16h00 – Adorácia + možnosť sviatosti zmierenia
  • 18h00 – Sv. omša
  • 19h00 – Ukončenie

4.12. 2016

(Príspevok na výdavky 10€)

Prečítajte si tiež...