Druhá veľkonočná nedeľa

Pridal • Zverejnené

 

29. 4. – 5. 5. 2019

 

PO

29.4.

 

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi

UT

30.5.

 

Sv. Pia V., pápeža

ST

1.5.

 

Sv. Jozefa, robotníka

ŠT

2.5.

19:00

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

PI

3.5.

19:00

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

SO

4.5.

8:00

Sv. Floriána, mučeníka

NE

5.5.

9:30

Tretia veľkonočná nedeľa

Dnes o 15:00 Vás pozývame k spoločnej modlitbe k úcte Božieho milosrdenstva. Za obvyklých podmienok spolu s vzývaním Božieho milosrdenstva, môžem získať úplné odpustky pre seba, alebo duše v očistci.

Vo štvrtok 30 min. pred svätou omšou sa budeme modliť modlitbu posvätného ruženca. Po svätej omši bude krátka Eucharistická adorácia, ktorú obetujeme za nové kňazské a rehoľné povolania.

Na prvý piatok mesiaca bude Eucharistická adorácia po svätej omši do 23:00.

Budúcu nedeľu budeme v našom spoločenstve sláviť krst pána Jiřího Jonáka. Pri tejto príležitosti príde otec Jaroslav Hanzlík. 

V mesiaci máj sa pred večernými sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie.

Úmysly svätých omší na mesiac máj je možné zapísať po svätej omši v sakristii.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená pre Fabrique d‘Eglise.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mail@skmbrussels.be

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka