Dobrá novina 2017

Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí prispeli k  podujatiu Vianoce predo dvermi, či už svojou angažovanosťou, ochotou pomôcť a zapojiť sa do aktivít alebo finančne. Atmosféra bola naozaj vianočná, kapustnica výborná a k tomu všetkému sme mali možnosť prispieť na dobrú vec. Ďakujeme tiež našim partnerom – Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí a spoločnosti APIMED, ktorí toto podujatie podporili buď finančne alebo poskytnutím produktov.

Tento rok sa počas podujatia z predaja a milodarov vyzbieralo dokopy 4445 eur. Veľká vďaka za vašu štedrosť. Ak ste na podujatie nemohli prísť, stále je možnosť zapojiť sa do zbierky Dobrá novina finančným príspevkom do konca januára. Môžete tak spraviť prevodom na náš bankový účet (názov účtu: Mission Catholique Slovaque, IBAN: BE14 7330 4399 4883, BIC: KREDBEBB, Banka: KBC; nezabudnite uviesť poznámku: “Dobrá novina”), resp. prostredníctvom Paypal. Po uzavretí zbierky a zohľadnení nákladov na prípravu podujatia, prevedieme výslednú čiastku nadácii eRko, ktoré Dobrú novinu zastrešuje. O výslednej sume vás budeme informovať v aktualizácii tohto článku.

Koho podporujeme tento rok?

Ťažiskový projekt 23. ročníka Dobrej noviny vedú sestry z kongregácie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Vincentky v Alitene pôsobia už od roku 1973, kedy tu založili malé zdravotné stredisko. Prišli sem v čase, keď bol kraj postihnutý hladomorom a zostali tu pôsobiť.

V 90. rokoch keď Alitenu tvrdo zasiahla vojna medzi Etiópiou a Eritreou, žili sestry spolu s miestnymi obyvateľmi v utečeneckom tábore, kam sa museli z Aliteny presunúť.

Alitenské zdravotné stredisko realizuje aj program Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre matky a deti, ktorý podporujú koledníci a darcovia Dobrej noviny od roku 2015.

Okrem zdravotného strediska vedú Vincentky v Alitene vieceré projekty pre miestnu komunitu: škôlku s montessori výučbou a výživovým programom, pre deti z najchudobnejších rodín, rozvojové centrum pre ženy, internát pre dievčatá z odľahlých oblastí, ktoré tak môžu chodiť do školy, program potravinovej pomoci pre deti a mladých, ktorý chodia v Alitene do školy či detské a mládežnícke centrum.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO - 8.00 * UT - 19.00 * ST - 8.00
ŠT - 19.00 * PI - 19.00 * NE - 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť - aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka