Kto dá prístrešie Svätej rodine?

Pridal • Zverejnené

Advent (adventus – príchod, priblíženie sa) je ohlasovateľom blížiacich sa Vianoc – slávnosti Narodenia Ježiša Krista; je obdobím, kedy dostávame príležitosť trocha sa zastaviť a hlbšie sa zamyslieť nad veľkosťou Božej lásky k nám. Spolu s postupným zapaľovaním sviec na adventnom venci by mala rásť i naša radosť z očakávania príchodu Spasiteľa na svet a náš život by mal byť stále viac prežiarený jeho svetlom.

V našej farnosti sa minulý rok oživila ľudová adventná pobožnosť „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“, ktorá začína deväť dní pred Narodením Pána. Vzhľadom na to, že mnohí farníci cestujú na sviatky domov, novéna u nás začína približne o týždeň skôr. Adventná pobožnosť je príležitosťou na stíšenie sa, spoločnú modlitbu a tiež prípravou na dôstojné slávenie Ježišovho príchodu na svet. Povzbudzujeme všetkých k vytvoreniu malých modlitbových spoločenstiev, v rámci ktorých sa táto pobožnosť uskutoční.

Priebeh pobožnosti

Každý večer počas deviatich dní členovia spoločenstva putujú s obrazom Svätej rodiny hľadajúcej prístrešie tak, ako pred vyše 2000 rokmi putovali sv. Jozef s Pannou Máriou prichádzajúc do Betlehema na nariadený súpis ľudí, hľadajúc prístrešie pre seba i pre dieťa, ktoré sa malo čochvíľa narodiť.

Pobožnosť sa začína po večernej svätej omši, spoločným príchodom do domu jedného z členov spoločenstva. Zaklopaním na dvere hostia vyzývajú domácich, aby ich pustili dnu, pričom spoločne spievajú pieseň o príbehu Svätej rodiny, ktorá prosí o prístrešie u neochotných domácich. Domáci sa na zaklopanie ohlásia slovami piesne: „Kto klope tam?“ V piesni je výstižne vyjadrená konverzácia – na jednej strane zúfalá prosba mladého otecka, ktorý súrne potrebuje pomoc pre svoju manželku a nastávajúce dieťa a na druhej strane nedôverčivého, ufrflaného gazdu, ktorý nechce vpustiť do svojho domu neznámych pocestných. Preto sa aj k prosbe neznámych hostí stavia typicky ľudsky: „Čo z toho mám? Nemám miesta!“, na čo pocestní odpovedajú slovami, ktoré sú aktuálne aj dnes: „Veď Boh vám dal všetko! Prichádza k vám dnes Božský hosť, preňho bude miesta dosť.“ Keď napokon domáci vpustia pocestných dovnútra, spoločne sa pomodlia krátku pobožnosť. V spoločných modlitbách prednášajú Bohu svoje prosby. Rodina, ktorá prijala obraz putujúcej svätej rodiny, ho uloží na dôstojné miesto, kde sa domáci spoločne modlia a tešia sa na Ježišov príchod. Na druhý deň zástupca rodiny odnáša obraz do ďalšieho domu.

Celá pobožnosť trvá chvíľu a v uponáhľanom predvianočnom zhone ponúka možnosť sa hlbšie duchovne pripraviť na najkrajší deň v roku.

Textové materiály a obraz k pobožnosti sú k dispozícii v sakristii nášho kostola.

Video

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka