Bezdomovci

Rozhovor s Marianom Kuffom z TV Lux:

Bezdomovci. Stretávame ich takmer každý deň. Niekedy sa pri nich zastavíme a inokedy sa tvárime, že ich radšej nevidíme. Je naše nereagovanie však správnym postojom kresťana? Ako im čo najlepšie pomôcť? O svoje skúsenosti s ľuďmi žijúcimi bez domova sa podelí otec Marián Kuffa, ktorý pôsobí v Inštitúte Krista veľkňaza v Žakovciach.

Prečítajte si tiež...