Arcibiskup Cyril Vasiľ v Bruseli

Začiatkom mája poctí našu komunitu svojou návštevou gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý dlhé roky pôsobí vo Vatikáne. V sobotu 7. mája udelí otec biskup sviatosť birmovania. Pozývame všetkých, aby sa zúčastnili tejto slávnostnej udalosti a aby tak svojou prítomnosťou povzbudili našich birmovancov.

Predpokladaný program:

5.5.  štvrtok
-10h00 sv. omša – prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána (východná liturgia nebude)
– po nej možnosť diskusie
6.5. piatok
duchovná obnova
Jenneval10:
– 13h30-15h30 modlitba a prednáška pre birmovancov (pozvaní sú všetci)
V kostole:
– 16h00-18h00 spoveď birmovancov a príbuzných
– 17h00 -18h00 adorácia
-18h30 omša
(10€ príspevok na výdavky)
7.5. sobota
10h30 birmovka so sv. omšou.
12h00 stretnutie na fare.

Prečítajte si tiež...