12 krajín ich odmietlo, … sú na Slovensku…

Dokument americkej televízie ABC o irackých kresťanoch na Slovensku. 12 krajín ich odmietlo. Ale nevzali sme všetkých 500 a rozdelili sme ich. Modlime sa za nich a ak môžme, prispejme k tomu, aby mohli prísť ďalší.

Kresťania slávia sviatky narodenia Ježiša, ktorý je Spasiteľ – Kristus.

On povedal: “Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?” (Lk,18.8)

Nech teda aj pre nás táto výzva nezostane pred dverami. Prehĺbme sa v dôvere v Božie Milosrdenstvo. Nezabúdajme na skutky milosrdenstva. Nezabúdajme na trpiacich, chudobných, opustených. Chváľme Boha, ďakujme mu a prosme o zmierenie. Zmierme sa vo sviatosti zmierenia s Nebeským Otcom. Zrieknime sa Zlého, vykročme cestou pokánia k novej nádeji.

Nech sú nám povzbudením kresťania, ktorí utekajú z domoviny, stratili všetko, len nie vieru, nie dôveru v Boha. Nestratili lásku. Nestratili nádej. Odpúšťajú, aj keď ich vraždia, okrádajú, znásilňujú. Ako prežijú Vianoce oni a ako my?

Vídeá z Facebooku, ktoré vykreslia mnoho: Tous Chrétiens d’Orient ن

 

Prečítajte si tiež...