10. nedeľa v Cezročnom období, 05.-11.06 2016

10. nedeľa v Cezročnom období

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok o 19h00
  • nedeľa o 9h30 - 11. nedeľa v Cezročnom období (Rodinná)
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 1.7. v piatok bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. 
 • 11.6.  o 16h15 bude  sv. omša v SK jazyku v Aachene, tradične v Jakobskirche. Pred tým je možnosť navštíviť Slovenskú výstavu.
 • 17.-19.6. bude stretnutie vo Farnieres. Prihlásiť sa dá na stránke SKM do 6.6. o 20h00 je posledný termín.
 • 26.6. o 9h30 bude sv. omša k zahájeniu Slovenského predsedníctva v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby. Každý piatok počas predsedníctva bude ten istý úmysel.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: 1 Kr 17, 17-24
Žalm:  Ž 30
Refrén Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil
2. čítanie Gal 1, 11-19
Evanielium Lk 7, 11-17
Piesne
Úvod: 702  
Obetovanie: 702  
Prijímanie: Misericordes sicut Pater (schola)  
Záver: 801  
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: BASILIQUE DU SACRE-CŒUR DE KOEKELBERG

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...