8. nedeľa v období cez rok

26.2.. - 5.3. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • Popolcová streda 19h00
  • nedeľa o 9h30  – 1. pôstna nedeľa 
 • Na Popolcovú stredu je prísny pôst od mäsa. Dospelí od 16 do 60r. môžu jesť len 3 krát za deň a len 1 krát do sýta. 
 • Počas celého pôstneho obdobia od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele je vhodné sa niečoho zriekať, zintenzívniť čas modlitby, zúčastňovať sa eucharistickej obety, sviatosti zmierenia, častejšie čítať Božie Slovo a tiež konať skutky milosrdenstva. Zmyslom pôstu je obrátenie sa k Bohu, zmena zmýšľania a návykov, láska k blížnemu...
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10. (Fašiangy)
 • 28.2. po sv. omši budú "Ostatky", posledný deň pred pôstom treba priniesť "čo zostalo v chladničke",... na Jenneval 10
 • Nočná adorácia bude 3.3., 31.3. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 26.2. po sv. omši o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 4.3. bude o 18h00 v kostole "Pôstne hudobné rozjímanie." Flautové kvarteto striedané s rozjímavými textami.
 • 12.3. bude omša v CZ jazyku.
 • 17-19.3. bude duchovná obnova so Slovenským saleziánom Marianom Valábkom s témou Amoris letitia.
 • Na Dobrú novinu sme prispeli 4141,- € Bohu vďaka za Vašu štedrosť.
Čítania
1. čítanie: Iz 49, 14-15
Žalm: Ž 62
Refrén Iba v Bohu spočiň, duša moja.
2. čítanie 1 Kor 4, 1-5
Evanielium Mt 6, 24-34
Piesne
Úvod: 242,1  
Obetovanie: 242,4  
Prijímanie:283  
Záver:499  
Zbierky
Dnešná: Instituts de santé
Budúca: Fabrique d'église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...