7. nedeľa v období cez rok

19.2. - 26.2. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa o 9h30  – 8. nedeľa v Cezročnom období
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • 26.2. budúca nedeľa bude fašiangová. Kto môže, nech prinesie typické fašiangové koláče. (šišky, fánky,... hŕstková polievka..)
 • 28.2. po sv. omši budú "Ostatky", posledný deň pred pôstom treba priniesť "čo zostalo v chladničke",... na Jenneval 10
 • Nočná adorácia bude 3.3., 31.3. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 26.2. po sv. omši o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 4.3. bude o 18h00 v kostole "Pôstne hudobné rozjímanie." Flautové kvarteto striedané s rozjímavými textami.
 • 12.3. bude omša v CZ jazyku.
 • 17-19.3. bude duchovná obnova so Slovenským saleziánom Marianom Valábkom s témou Amoris letitia.
 • Na Dobrú novinu sme prispeli 4141,- € Bohu vďaka za Vašu štedrosť.
Čítania
1. čítanie: Lv 19, 1-2. 17-18
Žalm: Ž 103
Refrén Milostivý a milosrdný je Pán.
2. čítanie 1 Kor 3, 16-23
Evanielium Mt 5, 38-48
Piesne
Úvod:   
Obetovanie:   
Prijímanie:  
Záver:  
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Instituts de santé

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...